Program Türleri

Eğitim Programı En Kapsamlı programdır. Okuldaki dersler ve ders dışı etkinliklerin hepsini kapsar.   Öğretim Programı İlköğretim matematik öğretim programı gibi   Ders Programı 9. sınıf Türkçe ders programı gibi   Müfredat Programı Sadece öğretilmesi gereken konuların listesi vardır ayrıntı yoktur.

Sorun Merkezli Tasarımlar

Yaşam şartları Tasarımı Yaşam şartlarına uyum sağlama program çözme becerisine önem verir. Çekirdek Tasarım Toplumu bir laboratuvar gibi kullanır. Toplumsal gözlem, topluma katılım ve hizmet vardır.İşbirliğine önem verir. Toplumsal Sorunlar ve Yeniden Kurmacılık Toplumun sosyal siyasi ve ekonomik sorunlarının çözümüne odaklanır.Toplumsal gelişmenin hızlanması

Öğrenci Merkezli Tasarımlar

Çocuk ,Yaşantı, Romatik\radikal,Hümanistik olmak üzere 4 tanedir. Çocuk merkezli tasarımlar Yaşadığını öğrenir,deneyimle öğrenme gerçekleşir,ilgi istek ön plandadır. Yaşantı Merkezli Tasarımlar Yaşantı merkezli tasarımla çocuk merkezli tasarım arasındaki fark yaşantı merkezli çocuklarla birlikte tasarım yapılır. Çocuk merkezli de önceden planlama vardır. Romantik Tasarım Okul işlevi ve yapısı tamamen gözden geçirilmelidir.Okul öğrencilerin…

Konu Merkezli Tasarımlar

Konu Tasarımı Konular parçalara ayırılır. Konunun uzmanı olunur.Yüksek öğretimde yaygındır. Atom fiziği, kuantum fiziği gibi ayrı ayrı. Disiplin Tasarımı Ders ders öğretim yapılır. Ortaöğretimde yaygındır. fizik dersi gibi Geniş Alan Tasarımı Derslerin birlemesiyle hayat bilgisi fen bilgisi gibi Süreç Tasarımı Konuların en iyi nasıl öğrenileceğine vurgu yapar. Tüm konuların öğretiminde…

Taba-Tyler Modeli?

İki modelin ortak yönleri alınarak oluşturmuştur. Türk eğitim sistemi bu modelden esinlenilerek oluşturulmuştur.

Taba Modeli Nedir?

Kişi yaşadığını öğrenir görüşüyle hareket eder.Programın uygulayıcısı olan öğretmenler program geliştirmeye katılmalıdır. Program öğeleri birbirinden bağımsız değildir. Aşamaları: 1)İhtiyaçların belirlenmesi 2)Hedeflerin belirlenmesi 3)İçeriğin seçilmesi 4)İçeriğin düzenlenmesi 5)Öğrenme yaşantılarının seçimi 6)Öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi 7)Neyin nasıl değerlendirileceğinin saptanması 8)Program öğelerinin sırası ve ilişkilerinin kontrolü

Tyler Modeli Nedir?

Öğrenme yaşantılarına önem verir. İlerlemeci anlayışı benimsemiştir. Bu modelde içerik bağımsız bir program öğesi değildir. Hedefler,yaşantılar ,değerlendirme kısımlarından oluşur.

Program Geliştirme Ekipleri

Program geliştirme ekipleri 3 çeşittir. 1)Program Karar ve Koordinasyon Grubu Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcileri Program geliştirme uzmanları üniversiteden sendika temsilcileri konu alanı uzmanları kamu kurum temsilcileri işçi meslek odası gibi veli temsilcileri ,okul aile birliği temsilcileri öğrenci temsilcisi 2) Program Geliştirme Grubu Program geliştirme uzmanı Ölçme değerlendirme uzmanı ilgili konu…

Yeniden Kurmacılık Nedir?

ilermeciliğin devamıdır ve son gelişen bir akımdır sosyal reform yapmak ister Yeni bir toplumsal düzen kurmak ister. Öğrenci merkezli eğitim vermek. Pragmatizm felsefesine dayanır.

İlerlermecilik Nedir?

Eğitim sürekli bir gelişim  içinde olmalıdır. Çocuk merkeze alınır Problem çözme aktif öğrenme vardır Yaşamın kendisi bir okuldur yaparak yaşayarak öğrenme vardır.